top of page

Vitaal & productief in donkerdere dagen als mens en organisatie

De dagen worden korter en dit heeft een impact op ons gemoed. In een organisatie is dit een uitgelezen moment om waakzaam te zijn voor de balans tussen welzijn en productiviteit.


Naast “persoonlijk leiderschap”, discipline en zelfzorg vraagt dit ook van een organisatie of leidinggevende om begripvol te zijn dat de zaken soms iets minder efficiënt verlopen, dat er meer ruimte voor rust geboden dient te worden of dat er creatieve oplossingen gezocht mogen worden om taken voor elkaar te krijgen terwijl mensen minder aanwezig, alert of productief zijn.


We dienen zelf bv. net wat meer moeite te nemen om toch nog die wandeling of sportsessie mee te pikken, ook al zouden we liever blijven zitten. Contact met de natuur en beweging blijven echter even belangrijk om goed in ons vel te zitten. Ook zorgen voor voldoende rechtstreeks daglicht overdag door even buiten te komen, is erg belangrijk voor je natuurlijke rust-activiteitsritme.


Zo regelt je ultradiaans ritme je natuurlijke rustpauzes en productieve momenten, die elkaar in een gezonde toestand spontaan afwisselen in loops van gemiddeld 60'-90' actie/focus/productiviteit en 20' pauze en herstel.

Die 20' break kan bijvoorbeeld: een praatje met een collega zijn, een wandelingetje, maar soms het best een lazy moment van "zalig nietsdoen" zijn. Zo laad je de energie in je brein op om erna weer fris en productief te zijn.


Ook als leidinggevende kan je momenten van"even niets doen" of dagdromen aanmoedigen, of onderzoeken waarom mensen niet informeel connecteren met elkaar, als je merkt dat er een stilte en afstand is tussen de mensen op de werkvloer.


Een wandeling buiten of een goed, ontspannend gesprek zal het natuurlijke ritme balanceren alsook een goede invulling zijn van een werkpauze. Dit bevordert ook de staat van ons "zorgsysteem" -die rust en verbinding in ons zenuwstelsel brengt -en bijgevolg verhoogt dit het onderling begrip in de samenwerking met collega's.


Probeer dus het koffiekletsen te stimuleren of eens meer hulp te vragen aan elkaar bij problemen op de werkvloer. Dit buffert, samen met voldoende zekerheid en uitdaging, hoge werkdruk waardoor mensen veel meer aankunnen.

Men ervaart in dat geval wel degelijk meer stress bij hoge werkdruk, maar -mits voldoende sociale steun, zekerheid & uitdaging,- doet het geen afbreuk aan een hoge vitaliteit, fysieke en psychische goede gezondheid.(2) Een medewerker die een gevoel van sociale ondersteuning ervaart op het werk, zal dus meer werkdruk aankunnen, mits het werk enigszins boeiend is (dus niet verveelt, maar ook niet veel te hoog gegrepen is) en er geen gevoel heerst van angst voor bv. jobverlies.


Stimuleer naast sociale ook creatieve, informele momenten waarin men het verslavende en op vandaag hippe gevoel van "druk, druk" bezig te zijn, doorbreekt.

Uit studies blijkt namelijk dat mensen van regelmatig gedachteloos luieren minder stress ervaren, zich mentaal en fysiek beter voelen en creatiever worden. Bovendien staat regelmatig dagdromen in verband met een betere probleemoplossing en het bedenken van innovatieve ideeën.(1)Creëer een organisatie waar mensen liever en beter werken


Als organisatie loont het om aandacht te besteden aan observatie van de gebruiken op de werkvloer en een cultuur van open en transparante communicatie te creëren. Daarin leren mensen openlijk delen wat hen echt dwars zit en kan zal helpen om beter en efficiënter (samen) te werken en beter in hun vel te zitten.Indien een scan onthult wat écht leeft op de werkvloer en de organisatie hier echt mee aan de slag gaat, en open en kwetsbaar communiceert over de genomen acties, de gevolgen, en de realistisch te verwachten resultaten en timeline, dan creëert dit hoop. Hoop bij de medewerkers dat er nu eens echt iets kan beginnen veranderen. Dit creëert commitment bottom-up aan het veranderingsproces en biedt een buffer voor verloop en demotivatie.

Men wil als het ware blijven en meewerken, omdat men zich gehoord voelt en gelooft dat het echt ten goede zal komen aan wat zij belangrijk achten.


Een cultuur van transparante communicatie genereert motivatie en vertrouwen/hoop dat er effectief iets zal veranderen.

Dit is, samen met veerkracht, de motor van het Psychologisch Kapitaal, dat in verband staat met betere prestatie, creativiteit, teamwork, teamefficiëntie, breder probleemoplossend perspectief en bovendien met minder absenteïsme en intentie tot verloop.(3)


Willen jouw organisatie en mensen ook een transparante cultuur creëren waar aandacht is voor de juiste balans welzijn-productiviteit? Wil je inzicht in wat leeft onder je medewerkers? Wil je advies en ondersteuning bij de uitvoering van deze acties door senior experts? Wil je een duurzame oplossing die verder reikt dan louter een scan of de zoveelste training?


Dan helpen wij je graag verder met onze expertise in scans, totaaloplossingen en Energy Management. Wij versterken de balans welzijn-productiviteit, zodat jij en je organisatie goed in jullie vel kunnen zitten.


*In onze customized scans helpen we jouw organisatie om welzijn en productiviteit te balanceren en, naast medewerkerswelzijn, de vijf batterijen van organisatievitaliteit op te laden: HRM, missie/visie/strategie, cultuur, leideschap/communicatie en operationele structuren/systemen/processen.*In onze praktische organisatiebegeleidingstrajecten na de scan zorgen we dat het niet bij woorden blijft, maar dat de actiepunten die naar boven kwamen als essentieel voor die balans welzijn-productiviteit, ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordenWillen jij of je medewerkers ook efficiënter en productiever werken door beter in jullie vel te zitten en meer werkgoesting te ervaren?


*Personal Energy Management laad de vijf batterijen van welzijn bij jou of je mensen op: fysiek, psychologisch, spiritueel, spiritueel en carrièrewelzijn.


*Team Energy Management laad de vijf batterijen van een management team op die de samenwerking & team effectiveness verhogen, zodat:


  • gezamenlijke doelgerichtheid versterkt wordt

  • vertrouwen gecreëerd wordt in het team

  • onderling begrip en waardering verhogen

  • men optimaal kan omgaan met spanningen

  • inzicht verkregen wordt in hoe het team onderling de beste resultaten behaalt


*Company Energy Management laad de vijf batterijen van organisatievitaliteit op en verhoogt daarmee het 'human support' draagvlak:


  • de mensen een duurzame kanteling in hun veerkracht en psychologisch kapitaal vertonen

  • daardoor beter presteren, creatiever zijn, minder afwezi, bredere denk-kaders bij problemen hanteren en meer gemotiveerd zijn om bij de huidige werkgever te blijven

  • extra inzet, betere communicatie en meer succes en efficiëntie voor zowel het team, individu als de organisatie

  • gedeelde cultuur en leiderschapsstijl groeien in de organisatie, die een goede balans tussen welzijn en productiviteit ondersteunt
Interesse?

contacteer ons op sharon@houseofvitality.be voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Tot gauw!Bronnen:

"Welzijn en welbevinden van bedrijfsleiders van zeer kleine ondernemingen in België", Miet Lamberts & Inge Neyens, KU Leuven

Newman et al, 2014Comments


bottom of page