top of page

Positieve organisatie kanteling na in-depth welzijnsscan

We zien mooie organisatie kantelingen na het uitvoeren van onze in-depth SVD Scan "Welzijn & Productiviteit"!

Een jaar nadat wij bij de Belgische productievestiging Vileroy & Boch een grondige welzijnsscan en adviestraject uitvoerden, horen we welk mooi resultaat ze door hun investeringen hierin hebben bereikt.


Tineke Declercq, HR manager Vileroy & Boch BE:

"Onze organisatie is in een jaar tijd heel positief gekanteld sinds de resultaten van de scan. Deze heeft ons geholpen om de pijnpunten naar boven te brengen en om focus te leggen op de juiste dingen aanpakken ipv. losse activiteiten te ondernemen, waarmee we voorheen niet het mooie resultaat zouden bereikt hebben zoals nu.

De combinatie van enerzijds de scan, die feedback terugkoppelde vanop de werkvloer, en anderzijds het advies van de Zinhoeve, heeft ons geholpen om onze mensen nu te laten weten waarmee we bezig zijn, ook al zijn het projecten die nog achter de schermen plaatsvinden.

We hebben door en na de scan een belofte naar de werkvloer gemaakt. Voor het eerst kunnen we dit zichtbaar inlossen doordat mensen nu zien wat we doen, terwijl het voorheen geen loze woorden waren, maar dit wel ontransparant bleef. Mensen hebben behoefte aan transparante communicatie.


Alles staat of valt met hoeveel tijd, energie en budget die je in de scan en oplossingen wil steken als organisatie. Echter merken wij dat de energie, die we vroeger kwijt waren aan frustraties en problemen oplossen, nu gebruikt kan worden om transparant te communiceren naar de mensen.

We zijn niet perfect als organisatie, maar ik heb het gevoel dat de mensen wel tevreden zijn nu. Er is heel veel aangepakt geweest sinds de scan. De scan is een tool waarmee je ziet op de vloer wat er goed en minder goed loopt. De stoorelementen zijn er nu uit. Nu vinden mensen makkelijk de weg naar ons en de leidinggevenden. We zitten nu ook met de goede equipe, die graag werken en willen werken en zich inzetten. We zijn bovendien heel efficiënt geworden."De organisatie kantelt positief naar betere resultaten doordat de Human Support basis ménsen helpt kantelen naar een hoger psychologisch kapitaal dan voorheen.


In dit artikel deel ik meer over de inzichten van ons onderzoek aan Antwerp Management School destijds hieromtrent. Er dient een duurzame kanteling plaats te vinden in het personeel van de organisatie om de steeds stijgende stress en werkdruk op te kunnen vangen. Mensen hebben hiervoor meer nodig dan zuiver Operational Support. De juiste Human Support elementen, waaronder communicatie, leiderschap, cultuur, zullen hen naar een hoger niveau liften. Het Psychologisch Kapitaal en de veerkracht van de mensen zullen hierdoor stijgen, waardoor ze zichzelf en de organisatie in staat stellen om meer aan te kunnen dan voorheen, productiever te zijn en beter samen te werken.
Dit verhoogd Psychologisch Kapitaal wordt gekenmerkt door een hoog professioneel zelfvertrouwen, optimisme, veerkracht (=stress resistentie) en de hoop dat het doel bereikt zal kunnen worden.

Onderzoek toont aan dat deze medewerkers beter presteren in hun job, creatiever denken, minder vaak afwezig zijn, meer gemotiveerd om bij de huidige organisatie te blijven en bredere denk-kaders gebruiken om problemen op te lossen (Newman et al., 2014).

Ze doen extra hun best en doen dingen die de organisatie vooruit helpen, ook al vallen deze buiten hun formele rol, zoals een collega uit de nood helpen (Newman et al., 2014). Daarmee bevorderen ze ook in hun team een goede communicatie, extra inzet, succes en efficiëntie (Podsakoff et al., 2014). Geen wonder dat een organisatie met een hoog psychologisch medewerkerskapitaal ook betere financiële resultaten behaalt.
Willen je jouw organisatie en mensen ook positief kantelen? Wil je weten waarop je precies moet focussen en welke pijnpunten je dient aan te pakken?


In onze customized scans helpen we jouw organisatie om welzijn en productiviteit te balanceren en, naast medewerkerswelzijn, de vijf batterijen van organisatievitaliteit op te laden: HRM, missie/visie/strategie, cultuur, leideschap/communicatie en operationele structuren/systemen/processen.In onze praktische organisatiebegeleidingstrajecten na de scan zorgen we dat het niet bij woorden blijft, maar dat de actiepunten die naar boven kwamen als essentieel voor die balans welzijn-productiviteit, ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden
Interesse?

contacteer ons op sharon@houseofvitality.be voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Tot gauw!


Comments


bottom of page