top of page

Betere samenwerking, welzijn en productiviteit door energy management van jezelf en je organisatie

Onafhankelijk van of je een zaakvoerder bent van een KMO of een CEO van een grote organisatie:

de manier waarop jij en je bedrijf omgaan met verandering of crisis, staat enorm onder jouw invloed. Jouw persoonlijke energie management zal dit van je mensen en organisatie gaan aansturen.


In dit nieuwsbrief-artikel:

>De cijfers: ROI van bouwen aan het menselijk kapitaal van jezelf en je mensen? klik hier

> Hoe doe je dat nu precies? Jullie menselijk kapitaal versterken: klik hier

> Waarom Personal energy management als CEO, zaakvoerder, manager? klik hier of bekijk de video hierDe ene persoon kan beter omgaan met verandering dan de andere, maar het vergt steeds een aanpassing en dit vergt cognitieve/mentale energie. Idealiter gaan we dus tijdens verandering net meer rusten om ons brein te voeden voor al deze aanpassingen en beslissingen. In realiteit betekent verandering echter meestal het tegenovergestelde: de stress en werkdruk stijgen en er is minder tijd voor ontspanning of leuke dingen zoals hobby’s of tijd met geliefden.


Een oproep voor zaakvoerder en managers dus om eerst hun eigen energie te gaan managen, en van daaruit dit van hun zaak en mensen.

Personal Energy Management als zaakvoerder/CEO start met het managen van je vijf persoonlijke batterijen van welzijn en je vijf organisatievitaliteit batterijen. Je hoort er meer over in deze video.
Jezelf, je mensen en je organisatie opladen


Als zaakvoerder houdt je eigen welzijn steeds verband met dit van je organisatie en mensen. Hierom bestaan er naast je vijf batterijen van welzijn ook vijf andere batterijen van organisatievitaliteit. Je ziet deze weergeven in de afbeelding van ons "Huis van welzijn en productiviteit".

Opgeladen batterijen zorgen voor een sterk fundament: je werkveerkracht, prestatie- en veranderingscapaciteit is hoog.

Bovendien komt er een goed resultaat uit een goed functionerend huis: de rook uit de schoorsteen symboliseert een goede persoonlijke productiviteit en bijdrage aan het samen bereiken van de organisatiedoelstellingen. Hiervoor dient de werkdruk op een goed niveau te liggen: niet te laag, anders krijg je een bore-out, maar niet te hoog, anders risico op burn-out. Het dak van het huis, dat de werkdruk symboliseert, mag m.a.w. niet te zwaar doorwegen op je schouders


Huis van welzijn en productiviteit, copyright House of Vitality


Hoe doe je dat nu precies?


Stel jezelf de volgende vragen:


HRM & carrièrewelzijn

Is men tevreden met een eerlijk loon, aanvaardbare werkuren en werkdruk, krijgt men voldoende opleidingskansen? Heeft men voldoende autonomie en inspraak in hoe men zijn job uitvoert?


Missie, visie; strategie en zingeving

Is de missie, visie en strategie helder en inspirerend voor de mensen? Weten ze waarvoor ze werken en hoe hun job bijdraagt als schakel aan het bereiken van de grotere organisatiedoelstellingen? Is het werk betekenisvol en waardevol voor hen persoonlijk?


Cultuur en sociaal welzijn

Is er een goede onderlinge sfeer in je team van openheid, vertrouwen, transparante communicatie, hulpvaardigheid? Is er een gedeelde cultuur in je bedrijf van "dit is de manier waarop wij de dingen hier doen", waarin de neuzen in dezelfde richting wijzen?


Leiderschap, communicatie en psychologisch welzijn

Is er aanwezigheid van de directie op de werkplek, bv. een frequent kort bezoek en woordje? Is er een vlotte communicatie tussen verschillende afdelingen, heeft men bv. de juiste contactpersoon om een project goed af te kunnen werken? Maar ook: krijgen mensen van hun leidinggevende voldoende aandacht voor hun welzijn, hoe goed ze in hun vel zitten. Voelen ze steun, aanvaarding, hulp en begeleiding voor wie ze uniek zijn?


Operationele processen, systemen, procedures en fysiek welzijn

Hoe vlot kunnen jij en de mensen hun job doen zonder al te veel praktische en operationele problemen? Word de nodige informatie bv. op tijd, duidelijk en gezamenlijk gedeeld zodat mensen onderling goed kunnen samenwerken, hun job juist kunnen uitvoeren en op eenzelfde lijn zitten?

Krijgen mensen bovendien de juiste tools, zoals goede internetverbinding, maar ook ergonomisch aangepaste werkplek, technische tools om hun werk goed uit te voeren en zonder fysieke klachten?Correlatie batterijen medewerkers en organisatie


De batterijen links 'medewerkerswelzijn' en rechts 'organisatievitaliteit' zijn niet noodzakelijkerwijs gecorreleerd, maar het is een makkelijke manier om ze vorm te geven in de visual en om ze samen te bespreken qua voorbeelden. Het is dus niet zo dat als je HRM practises hoog zijn, het carrièrewelzijn van een individuele medewerker hoog zal zijn, of omgekeerd. Echter qua conceptuele bespreking zijn ze makkelijk samen te clusteren.


Het idee erachter is dat een fundamenteel gegeven als je fysieke vermogen om je werk te kunnen uitoefenen op individueel vlak, gelijkloopt met het organisatie equivalent van een fundament in operationeel vlot lopende processen. Een hogere-orde gegeven als zingeving, loopt dan gelijkaardig met een organisationeel hogere-orde gegeven als visie, missie, strategie inspirerend communiceren en verduidelijken.


We zien wel dat organisaties of mensen die niet aan de basis toekomen van het fysieke of operationele, vaak ook problemen zullen hebben om voldoende tijd en energie te kunnen besteden aan de hogere-orde zaken. Dit is echter geen zekerheid.


De onderste batterijen zijn dus niet per definitie meer doorslaggevend voor werkveerkracht, welzijn of productiviteit dan de bovenste. Daarentegen blijkt zingeving één van de allerbelangrijkste factoren te zijn. Terwijl psychologisch welzijn vaak de 'moeilijkste' blijkt te zijn om recht te houden tijdens crisis.

“Door Personal Energy Management duw ik mezelf als bedrijfsleider nu niet meer tot een onhaalbaar maximum, maar verleg ik mijn doelen naar wat mij voldoening schenkt.” (4)

Uitwisselbaarheid van de batterijenJe kan bovendien verlies op hoe lekker je in je vel zit (fysiek pijn of psychologisch het niet meer zien zitten), compenseren doordat je je werk enorm graag doet (je kan je talenten inzetten en dit geeft energie en je kan werken voor een doel dat jij enorm zinvol vindt). Ook op andere manieren zijn de batterijen onderling uitwisselbaar. Verlies op een domein, zoals je werk inhoudelijk niet zo graag doen of moeilijkheden met de samenwerking in je te team, kan je compenseren door bv. voor een heel goede gezondheid te zorgen en dat je werkuren en -locatie het mogelijk maken om een levensstijl te leiden die je enorm veel energie en vreugde geeft.


Spiritueel welzijn: zingeving van je zaak


Een concreet voorbeeld van de uitwisselbaarheid van de batterijen komt uit mijn oorspronkelijk artikel tijdens corona voor zaakvoerders die het psychisch zeer moeilijk hebben.

Een concrete tip voor wie het minder of niet meer ziet zitten is om de situatie te herkaderen zodat je betekenis of zingeving herontdekt: "Waarvoor leef je? Waarvoor werk je? Welke keuzes maak je en waarvoor?"

Je zet hiervoor naast je IQ best ook een grote dosis emotioneel en spiritueel verstand in (EQ en SQ). In de gevallen in mijn omgeving van zaakvoerders die op de rand van ziekte of burn-out stonden, is dit een welkome pauze en een uitnodiging om te herzien hoezeer deze zaak nog steeds strookt met hun levensdoel.

Je kan jezelf bv. vragen te stellen als: “wat zal mij en mijn dierbaren helpen om dagelijks gezond, gelukkig en zinvol te leven?

Misschien kan het financieel verlies gecompenseerd worden door een béter leven met meer levenskwaliteit en minder focus op zakelijk succes?

Goede keuzes, die duurzaam zijn en je gelukkig maken, vergen dus een mate van emotionele intelligentie, waarmee jij je in jezelf en anderen inleeft en goed op die gevoelens inspeelt, alsook spirituele intelligentie, waarmee je beslist wat voor jou zin heeft en wat van waarde is.

Te vaak hangen onze keuzes enkel af van rationele vragen, zoals: “wat zal mij helpen mijn doel (bv. inkomen, groei) te behalen volgend jaar?” Een gezond mens in een gezond lichaam met een brein dat kan "ademen" gebruikt echter zijn IQ, EQ en SQ. Dit vraagt verbindingen tussen linker- en rechterhersenhelft en tussen verschillende breindelen (reptiel, limbisch, neocortex). Dit kan je trainen door bv. jezelf en je mensen vragen stellen omtrent zingeving of gewenste toekomstperspectieven laten visualiseren, maar ook introspectief mediteren.

Dit verandert je brein naar meer empathische communicatie, betere stresscoping en meer resistentie tegen negatieve stemmingen (1).

Spiritueel welzijn kan dus een moeilijk psychisch, fysiek welzijn of carrièrewelzijn gedeeltelijk opvangen. Je ziet hieronder nog eens alle batterijen op een rij met hun betekenis.


Wat is bij jou het sterkst op dit moment? Wat heeft hulp nodig?


🎯Welzijn versterken bij CEO of zaakvoerder & de mensen rendeert.


Inzetten op jouw energiemanagement en daarmee dit van je mensen en organisatie loont.

1/3e tot de helft van zowel medewerkers als C-level zijn constant of vaak uitgeput, gestresseerd en overstelpt - 1/4e depressief. (Deloitte-'22)

Onderzoek toont dat gezondheidsbewuste managers effectief het verschil kunnen maken en het welzijn van zichzelf en hun mensen versterken (3).

81% van het topmanagement denkt echter gezondheidsbewust te zijn, terwijl slechts 31% van hun mensen hiermee akkoord gaat. Gelijkaardig gelooft 91% van het topmanagement dat ze werkelijk met hun mensen begaan zijn, terwijl slechts 56% dit bevestigt. (Deloitte 22)

Een aandachtspunt dus om het bewustzijn als manager of zaakvoerder bij jezelf te gaan verhogen d.m.v. je persoonlijk leiderschap. Om van daaruit dan je mensen te gaan beïnvloeden, zodat ze effectief zien dat je in hun welzijn investeert en dit ook geloven. Van daaruit zullen dan de positieve effecten voortvloeien, de ROI van jouw investeringen en moeite in hun welzijn.

Inzetten op welzijn kan je organisatie besparingen helpen realiseren tot 12,6% van je omzet, de productiviteit verhogen met 1,45% en absenteïsme en verloop reduceren (PWC ’22).

Daarenboven zal het verhogen van het welzijn van de CEO of zaakvoerder een exponentieel effect hebben op de bedrijfsresultaten door de stijging in productiviteit (5&1).


Zo toont onderzoek verbeteringen in persoonlijke productiviteit en prestatie tot 45% door in te zetten op gezondheid en welzijn met personal energy management (6).

Meerbepaald zal de investering in persoonlijk welzijn vooral bij CEO's zichzelf meer dan terugbetalen, door de enorme impact op de bedrijfsresultaten:

Bij de meeste werknemers heeft een stijging van de productiviteit een beperkt effect op de bedrijfswaarde. Een CEO heeft een vermenigvuldigingseffect (5).

Onderzoek toont bovendien aan dat alles start bij een goede scan (2). Een goede analyse van wat precies knelt bij je mensen is namelijk essentieel voor een hoge ROI van je wellbeing-investering.

“Door deze scan kunnen we voor het eerst onze belofte aan de mensen inlossen …… nu hebben we een groep die graag werkt en bovendien veel efficiënter werkt.”(4)


👉Wil je een vrijblijvend gesprek over:

  • een diepte-scan van je organisatie

  • hoe je jouw persoonlijk leiderschap kan versterken en van daaruit je organisatie en mensen?

“De resultaten uit de scan zijn onmiddellijk bruikbaar ……… samen zetten we verbeterpunten om in actiepunten en helpen we deze realiseren.” (4)
"De meest positieve ervaring waren de open en vertrouwelijke conversaties." (4)

Wil je meer inspirerende artikels en tips ontvangen om goed in je vel te zitten als mens en organisatie & de balans welzijn-productiviteit te bewaken?


warme groet,

Sharon


"Indien ik dit boek eerder toegepast had, zou ik mijn managementjob waarschijnlijk niet opgegeven hebben. Dit boek is een "must have" voor iedereen die het beste uit zichzelf wil halen." — Tatjana Vandenhouweele, ex IT-manager Daikin Europe N.V.
"Dit boek geeft op een glasheldere manier inzichten in de meest recente gegevens over het brein en communicatie. Een echte aanrader" ― Dr. Luc Swinnen, Stress Management Consultancy
"De Personal Energy Management oefeningen maken me zachter en rustiger."- Philip Vanwynsberghe, eigenaar VB Parts Hydrauliek


Bronnen:

(1) 2017, Persoonlijk leiderschap: eer productiviteit in zes stappen met personal energy management, Vandousselaere: https://www.bol.com/be/nl/p/persoonlijk-leiderschap-meer-productiviteit-in-zes-stappen-met-personal-energy-management/9200000125149203/

(4) 👉Meer getuigenissen lezen? klik hier

(5) Anseel, 2023, “Hoeveel betaal je een CEO”, De Tijd:

תגובות


bottom of page