top of page

Hoe de top SDG's vormgeven in je bedrijf door welzijn?


👉Hoe creëer je een duurzame organisatie door welzijn op het werk te meten & versterken?

👉In 2025/26 moeten ook KMO's maatregelen treffen om de Sustainable Development Goals toe te passen🌳

👉Hoe SDG thema’s als welzijn, waardig werk, opleiding, diversiteit en inclusie ☯ vormgeven in je bedrijf?

👉Volg ons aankomend webinar: "Duurzame ontwikkelingsdoelen en welzijn op het werk" i.s.m. Tryangle Happiness and Well-Being at Work. We gaan er dieper in op hoe je een duurzame organisatie kan creëren door welzijn op het werk te meten & versterken 🎯. Meer info.

👉 Wetgeving gewijzigd zowel voor grote organisaties als KMO's m.b.t. duurzaamheids(rapportage)plicht: meer hierover.Duurzaamheid: je kan er niet meer omheen. Ik zie het als thema op netwerkevents, opleidingen, mediaberichten, conferenties, ... Zelf verdiepten wij ons tijdens augustus in hoe jouw organisatie d.m.v. een welzijnsscan & -oplossing aan bepaalde duurzaamheidsvereisten kan voldoen.

Foto: An-Katrien en Sharon van House of Vitality op de SDG Summer School te Leuven (8/23)


Meer bepaald zijn er vijf kern SDG-domeinen die een welzijnsscan & -oplossing aanpakt: welzijn & gezondheid, inclusie, diversiteit, opleiding en waardig werk. Verder in dit artikel bieden we je onze tips voor jouw onderneming. Klik hier als je deze reeds wil lezen.


Wettelijk kader duurzaamheid

De huidige jaarlijkse duurzaamheidsrapporteringsplicht voor grote organisaties heeft ook een rechtstreekse impact op de KMO leveranciers. Dit komt doordat deze grote spelers moeten aantonen met organisaties te werken die hier ook aan voldoen.


SDG-proof zijn, verzekert dus je strategische positie in de markt en het behoud van je klanten.

Ook naar branding toe, kan je niet meer om dit thema heen. Klanten, burgers, medewerkers en investeerders verwachten dat je als bedrijf en zaakvoerder een mening hebt over duurzaamheid en hier acties in onderneemt. Verder is er de politieke druk en (aankomende) wettelijke vereisten.


Wettelijk zullen organisaties de SDG's of Social Development Goals dienen te integreren in hun bedrijfsvoering.


86% van de burgers verwacht dat CEO's openlijk een standpunt innemen over maatschappelijke uitdagingen. (3)

Op vandaag reeds dienen grote beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen te rapporteren over een aantal niet-financiële zaken, zoals CO2 uitstoot, mensenrechten in hun waardenketen en sociaal kapitaal (NFRD-wetgeving 2014). De recent goedgekeurde CSRD wetgeving zal echter vanaf 2024 stapsgewijs dit toepassingsgebied verruimen. Meerbepaald zal men moeten rapporteren over de manier waarop het bedrijf impact heeft op de mens en het milieu. Deze informatie zal bovendien moeten worden getoetst door een accountant.


Concreet geldt dit voor :

 • 2024 (rapportage in '25): bedrijven van openbaar belang met meer dan 500 medewerkers

 • 2025: grote ondernemingen die ten minste twee van de volgende drie criteria overschrijden:

  • >250 mensen

  • >40 miljoen euro omzet

  • >20 miljoen euro totale activa

 • 2026: beursgenoteerde KMO's, alsook kleine en niet-complexe kredietinstellingen (m.u.v. beursgenoteerde micro-ondernemingen)

 • 2024: Kleinere bedrijven maken vaak onderdeel uit van de waardeketen van organisaties die hier wel dienen aan te voldoen. Zo ervaart uiteindelijk iedereen de druk om aan deze duurzaamheidsvereisten te voldoen.


Bevlogen en getalenteerde mensen aantrekken en behouden gaat om aandacht schenken aan de balans tussen welzijn en productiviteit.


Tips voor jouw onderneming


Duurzaamheid versterken met een welzijnsscan & -oplossing

Dochterbedrijf B-Tonic van Baloise spreekt in hun recente duurzaamheidsrapport van een "war for wellbeing", die achter de war for talent schuilgaat (1). Bevlogen en getalenteerde mensen aantrekken en behouden gaat om aandacht schenken aan de balans tussen welzijn en productiviteit.


Hun rapport ondersteunt deze stelling met cijfers uit een studie van Deloitte.

Deze toont dat 68% van de mensen en 81% van het topmanagement een betere balans verkiest tussen welzijn en productiviteit dan vooruitgang op de carrièreladder (2) .

Organisaties creëren een opwaartse cyclus door te investeren in hun menselijk kapitaal. De mensen zullen uiteindelijk het SDG duurzaamheidsbeleid moeten uitdragen en (helpen) uitvoeren. Ze vormen zelf een sleutel tot "duurzaamheid" op vlak van niet op te branden door een slechte balans welzijn-productiviteit. Lees hier meer over hoe je het human capital kan versterken door hen de juiste structurele 'human support' basis aan te bieden vanuit de organisatie.


ROI van welzijn op het werk

Je kan niet meer om duurzaamheid heen. Net zoals je niet meer om welzijn op het werk heen kan. Beide zijn onlosmakelijk verweven. Bevlogen medewerkers bieden bovendien een productieve, gezonde basis van waaruit je duurzaam kan ondernemen. Als medewerkers zich bevlogen voelen, leidt dat namelijk tot (4):

•45 % meer productiviteit;

•300 % meer innovatiekracht;

•37 % meer omzet;

•33 % meer winst;

•125 % minder burn-outs;

•66 % minder absenteïsme

•en 50 % minder arbeidsongevallen.


Top 3 meest relevante SDG’s voor organisaties

De SDG Barometer die UA uitvoerde in 2022 toont dat de aandacht van Belgische organisaties voor de SDG’s wel degelijk gestegen is van 58% naar 73% sinds 2020 (5). 72,95% van hen prioritiseert zelfs meerdere SDG’s (i.t.t. 1). De meest relevante SDG's volgens deze organisaties zijn: klimaatactie (nr. 13), goede gezondheid en welzijn (nr. 3) en waardig werk en economische groei (nr. 8).


De vijf SDG's waar je als organisatie op kan werken met een welzijnsscan of -totaaloplossing zijn: goede gezondheid en welzijn (nr. 3), waardig werk en economische groei (nr. 8), kwaliteitsonderwijs (nr. 4), gendergelijkheid (nr. 5) en ongelijkheid verminderen (nr. 10).


We geven hieronder een kort overzicht per SDG van wat je als onderneming kan doen hiervoor. Je leert meer concrete tips, tricks en ervaringen tijdens ons webinar hierover binnenkort.
Goede gezondheid en welzijn (nr. 3)
 • Bevorderen van het welzijn op de werkvloer: psychosociale aspecten

 • Ontwikkelen van een gezondheidsbeleid

 • Realiseren van gezondheidsacties & -zorg

Waardig werk en economische groei (nr. 8)
 • Streven naar een gezonde en veilige werkomgeving: acties rond veiligheid en ergonomie

 • Waardig en werkbaar werk aanbieden

 • Evenwicht werk/privé `

 • Gelijke verloning voor gelijk werk man-vrouw

Kwaliteitsonderwijs (nr. 4)
 • Loopbaanontwikkeling

 • Coaching

 • Duaal leren

 • (Reversed) mentoring

Gendergelijkheid (nr. 5)
 • Diversiteit: authentiek jezelf mogen zijn

 • Gelijke kansen: loopbaankansen & doorgroeimogelijkheden

 • Grensoverschrijdend gedrag & seksuele intimidatie

 • Inspraak & toegang tot management op alle beslissingsniveau's

Ongelijkheid verminderen (nr. 10)
 • Gelijkheid binnen het bedrijf realiseren: bv. generatie, cultuur, godsdienst, ras, politieke overtuiging, minder mobiele mensen, mentale beperking, armoede, …


Webinar: "Organisaties & de SDG’s: Hoe creëer je een duurzame organisatie door welzijn op het werk te meten & versterken 🎯?


In samenwerking met onze partner Tryangle Happiness and Well-Being at Work bieden wij op 10 oktober 9-10u een gratis webinar aan vol praktische tips over hoe je een duurzame organisatie kan creëren door welzijn op het werk te meten & versterken.

`

Concreet komt aan bod:

- Een korte schets van de context en het belang van de SDG’s voor organisaties.

- Een bredere blik voorbij de rapporteringsplicht: de ROI van de mensgerichte duurzaamheidsdoelstellingen.

- Manieren om de SDG's die verband houden met welzijn en werkgeluk diepgaand te integreren in de organisatiestrategie.

- Praktische voorbeelden om aan de slag te gaan met thema's zoals duurzame loopbanen, diversiteit en inclusie en het streven naar gezonde mensen op een gezonde werkplek.


Wil je meer inspirerende artikels en tips ontvangen om goed in je vel te zitten als mens en organisatie & de balans welzijn-productiviteit te bewaken?


Wil je onze laatste nieuwsbrief lezen over hoe je het menselijk kapitaal en welzijn van jezelf en je organisatie kan versterken?Tot gauw!

warme groet

Sharon


Bronnen:

 1. B-Tonic/ Baloise, 2023, "Wellbeing & sustainability. Trendrapport 2023"

 2. Deloitte Employer and C-suite well-being survey, 2022: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/leadership/employee-wellness-in-the-corporate-workplace.html

 3. De Edelman Trust Barometer 2022

 4. Happiness at Work & Wellbeing-conferentie, https://happiness-conference.world/

 5. UAntwerpen, SDG Barometer 2022: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/pers/persberichten-nieuws/2022/sdg-barometer/

Comments


bottom of page