top of page

Organisatie triggers voor verloop & ontevredenheid blootleggen: SVD scan© "Welzijn & productiviteit”

Het lijkt alsof mensen best begrijpen dat sommige zaken onontkoombaar zijn (cf. corona-gerelateerde stress, organisatiewijzigingen, economische omstandigheden, etc). Het idee dat echter bepaalde beslissingen of mensen in het bedrijf wel een impact hebben op hoe vlot of lastig bepaalde processen, projecten, werkzaamheden verlopen én zij hierin dan net (onbewust) de stress gaan verhogen voor de mensen, is een luik dat zwaar doorweegt op het welzijn en de productiviteit.Vandaag las ik* dat 37% van de Belgische werknemers in het komende jaar een carrièreswitch wil maken. Elementen die wij in onze welzijnsscans vaak terug zien komen als triggers voor verloop, absenteïsme & ontevredenheid zijn cultuur-, communicatie- en leiderschap-issues.

Met name zien we dat hoge werkdruk, (mentale of fysieke) belasting en werkstress vaak "ondergeschikt" zijn voor de mensen, in de zin dat ze zich het meest storen aan hoe bepaalde beslissingen en aanpak vanuit het management net gaan bijdragen tot die stress of nieuwe druk creëren.

Het lijkt alsof mensen best begrijpen dat sommige zaken onontkoombaar zijn (cf. corona-gerelateerde stress, organisatiewijzigingen, economische omstandigheden, etc) en vervolgens beter kunnen aanvaarden dat deze stress of druk bij hun werk hoort. Zeker indien ze zien dat de organisatie hier zaken in onderneemt.

Het idee dat echter bepaalde beslissingen of mensen in het bedrijf wel een impact hebben op hoe vlot of lastig bepaalde processen, projecten, werkzaamheden verlopen én zij hierin dan net (onbewust) de stress gaan verhogen voor de mensen, is echter een luik dat zwaar doorweegt.

Let erop dit vaak onbewuste zaken zijn in de organisatie, in de zin dat wij met ons kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen) blootleggen wat "de werkvloer" en de directie niet spontaan zien bij elkaar. Vaak is het management zich dus niet bewust van wat er in de diepte speelt bij de mensen, van welke zaken net de grootste negatieve invloed hebben op werkmotivatie, tevredenheid en bereidheid om bij het bedrijf aan boord te blijven, of het bedrijf aan te bevelen aan vrienden en familie.

Wij hebben een specialiteit in het blootleggen van organisatieluiken die volgens wetenschappelijk onderzoek gekoppeld zijn aan het welzijn van de mensen.

Naast 5 batterijen die het individuele welzijn en de werkveerkracht van medewerkers opladen, gaan wij in een SVD Scan© "Welzijn & productiviteit" ook 5 batterijen meten die organisatievitaliteit bepalen.

Organisatievitaliteit verwijst naar hoezeer de organisatie duurzaam vitaal genoeg is om met een gemotiveerd en gezond medewerkersbestand zijn doelstellingen te realiseren. Wij hebben hier basisparameters die in een vragenlijst bevraagd worden maar bekomen echter de meeste informatie over deze organisatievitaliteit door ons grondig kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen).

Daarnaast gaan wij ook de werkvereisten, prestatiecapaciteit en productiviteit meten (in onze kwantitatieve bevraging). Wij meten & adviseren adhv ons "huis van welzijn & productiviteit"- klanten krijgen na een onderzoek met kwantitatief en kwalitatieve bevraging steeds een totaaloverzicht te zien van welke batterijen hoog-neutraal-laag welzijn scoren per afdeling.

Op vraag koppelen wij deze inzichten over het welzijn en de productiviteit in de organisatie aan HR data (absenteïsme & verloopcijfers) om nog een grondiger beeld te krijgen.

Onze klanten krijgen bij de afronding van de scan-fase steeds een grondig implementatieplan, dat wij met ons vijfkoppig team dan ook zelf kunnen uitvoeren en opvolgen.

Interesse in onze SVD Scan© "Welzijn & productiviteit" en onze organisatiecultuurveranderingstrajecten of leiderschapsteambuildings? Contacteer me op sharon@houseofvitality.be


warme groet en fijne dag,

Sharon


*in een artikel van Prof.dr. Bart Lewille

Comentários


bottom of page