top of page

Mensen die goed in hun vel zitten werken met goesting

Mensen willen hun stem laten spreken en hebben de behoefte om gehoord te worden. Hier biedt onze medewerkersbevraging een antwoord op. Naar je mensen luisteren is niet enkel iets ‘softs’, maar heeft ook een onmiddelijke positieve invloed op de prestaties. Mensen die goed in hun vel zitten, werken namelijk efficiënter. Men verliest zich bv. niet in nutteloze dingen (discussies, politiek, …) Bovendien zijn de mensen zoveel productiever als ze hun job graag doen. Hiernaast halen ze ook meer voldoening uit hun werk daardoor.


Het is een vicieuze cirkel: als de sfeer goed zit, gaat men beter werken en als men beter werkt, gaat men er meer voldoening uit halen.Als men zich slecht voelt en nooit wordt gehoord, vreet dit gaandeweg en vertrekt men uiteindelijk. Zich gehoord voelen is doorslaggevender voor werkmotivatie dan grote acties die niet ingebed zijn in wat er leeft in de diepte. Zeker indien de nodige acties voor een werkelijke oplossing voor het ongenoegen onder de mensen in realiteit onhaalbaar zijn.


Dan biedt de manier waarop een welzijnsscan en het vervolg daarop wordt aangepakt, een mogelijkheid om gebroken vertrouwen en werkmotivatie te herstellen.


Een goede organisatie moet kunnen zeggen in vertrouwen waar het echt om gaat. Niet enkel met de bedoeling dat men “happy” naar huis gaat en geen zorgen meer heeft, maar ook omdat men met meer plezier gaat werken en dit beter gaat doen.


Tijdens een medewerkersbevraging verlangen mensen vooral naar het gevoel dat er werkelijk iets zal gebeuren met de informatie die ze delen. Te vaak geloven ze er niet meer in. Met reden. Voorgaande trajecten werden stilzwijgend stopgezet. Losse acties worden niet ingebed in een totaalverhaal, waardoor men de link met hun eigen gedeelde behoeften niet ziet en deze hun impact verliezen.


Daarom is het na-traject traject minstens even belangrijk dan een welzijnsscan. Zonder goed na-traject zal een scan in veel gevallen meer onvrede creëren. Er wordt iets blootgelegd, en er gebeurd niks mee. Men heeft erin geïnvesteerd of geloofd, en wordt teleurgesteld.


Daarom specialiseren wij in de samenwerking van ons team met experts die instaan voor:

· customized scans op maat van uw type organisatie, de behoeften, de thema’s die leven, de schaalgrootte van de bevraging en de doelgroep

· een na-traject om leidinggevenden te begeleiden

· een na-traject waarbij de organisatie wordt begeleid in een veranderingstraject

· na-traject op met periodieke opvolgmetingen waarbij wordt vastgesteld met vragenlijst/interviews/focusgroepen hoe men staat tegenover de doorgevoerde acties en de evolutie wordt gemeten

· communicatie doorheen de tijd omtrent de link tussen de initiële scan en de opvolgacties- en metingen, om betrokkenheid te creëren bij het project

· ondersteuning voor het management en directieInteresse?


Stuur ons een mailtje voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek op sharon@houseofvitality.beWarme groet,


Sharon Vandousselaere

Franky Van Hamme

An-Katrien Van PeteghemComments


bottom of page