top of page

Jobkeuzes maken voor een gelukkig en zinvol leven


Zowel het gevoel dat je leven zin heeft, als dat je job je voldoening en vreugde schenkt, cultiveer je vanuit emotionele en spirituele intelligente (EQ en SQ). Hoe je dit doet lees je hier.Herinner je de laatste keer dat je een jobkeuze diende te maken. Misschien was dit een duidelijke keuze, zoals solliciteren voor een nieuwe job of je eigen zaak starten, of een 'alledaagsere' keuze, zoals hoe je een project ging aanpakken of wat je prioriteit kreeg. Ik nodig je uit om je een recente dergelijke keuze voor de geest te halen. Op welk van twee onderstaande vragen heb jij jouw keuze vooral gebaseerd?

-“zal deze keuze (bv. job) mij helpen mijn doel (bv. inkomen, promotie) te behalen volgend jaar?” 

-“zal deze keuze (bv. job) mij en mijn dierbaren helpen om dagelijks gezond, gelukkig en zinvol te leven? “ 


Te vaak hangen onze keuzes enkel af van het eerste soort vragen. Deze zijn gebaseerd op je capaciteit tot plannen, logica, realiteit, details en voorspelbaarheid. Dit zijn allemaal linkerhersenhelft-functies. Het vergt lineair denken. Daarbij gebruik je vooral je IQ, dat te lang en eenzijdig gezien werd als dé meting voor je intelligentie.

Hoe zou je leven eruit zien als je jouw keuzes daarnaast ook liet bepalen door creativiteit, intuïtie, verbeelding, zingeving en het grotere plaatje? Dit zijn zaken die samenhangen met je rechterhersenhelft. 

Goede keuzes, die duurzaam zijn en je gelukkig maken, vergen een mate van emotionele intelligentie (EQ), waarmee jij je in jezelf en anderen inleeft en goed op die gevoelens inspeelt, alsook spirituele intelligentie (SQ), waarmee je beslist wat voor jou zin heeft en wat van waarde is.

Goede keuzes, die duurzaam zijn en je gelukkig maken, vergen een mate van emotionele en spirituele intelligentie.

Je kan al raden dat je idealiter je hele brein gebruikt, en dus je potentieel voor IQ, EQ en SQ realiseert, wil je de beste keuzes maken, die je op termijn ook gelukkig houden. Kiezen voor bv. inkomen op korte termijn kan mogelijks de juiste of verkeerde keuze zijn voor je gezinsleven op lange termijn.  Sta eens stil bij wat jou gelukkig maakt. Alleen en rijk leven, of samen leven met diegenen waarvan je houdt, met iets minder inkomen?


Weinigen weten dit, maar ik leerde dit geheim voor een gelukkig leven al vroeg kennen bij mijn ouders. Mijn vader diende als succesvol ondernemer ooit ook een moeilijke keuze te maken: kiezen voor het 'grote geld' op korte termijn in een buitenlandse job of durven investeren in een risicovolle onderneming die zowel verlies als winst kon opleveren, maar waarbij hij zijn gezin elke dag kon zien. Door de juiste keuze te maken, voor wat zijn hart hem ingaf, bouwde hij een succesvol bedrijf uit.  Mijn vader geeft toe dat deze stabiele gezinssituatie één van de geheime ingrediënten is om toch gezond en gelukkig te blijven tijdens groot succes, waar natuurlijk ups en downs mee gepaard gaan, alsook de nodige stress. Bekijk nog eens de twee soort vragen die je in het begin van dit artikel las: “zal deze keuze (bv. job) mij helpen mijn doel (bv. inkomen, promotie) te behalen volgend jaar?” 

“zal deze keuze (bv. job) mij en mijn dierbaren helpen om dagelijks gezond, gelukkig en zinvol te leven? “ 

Kan je jezelf toelaten om iets meer bij deze tweede vraag stil te staan in de keuzes die je maakt in je dagelijks leven? Op die manier schakel je naast je IQ ook je emotioneel en spiritueel verstand in. Soms hebben we echter hulp nodig hierbij, omdat het zolang verwaarloosd werd. 

Het gaat dus in ons onderwijssysteem vooral om de buitenwereld in ons opnemen en het verkennen van onze binnenwereld wordt vaak genegeerd.

SQ (en voor een groot stuk ook EQ) is vrij onderontwikkeld in onze Westerse samenleving. Dat komt doordat we als kind worden afgeleerd om ons diepgaande vragen te stellen of in te voelen. Daarentegen worden we gestimuleerd om als kuddedieren mee te lopen op school en informatie in ons hoofd pompen, zonder dat hierbij de vraag wordt gesteld of we dit écht op lange termijn integreren en of het van betekenis is voor onszelf. Het gaat dus in ons onderwijssysteem vooral om de buitenwereld in ons opnemen en het verkennen van onze binnenwereld wordt vaak genegeerd.


Daarom is het nodig dat jij je binnenwereld leert verkennen om je EQ en SQ te stimuleren. 

  • Emotionele intelligentie (EQ): daarmee leef jij je in jezelf en anderen in en speel je goed op die gevoelens in

  • Spirituele intelligentie (SQ): daarmee beslis je wat voor jou zin heeft en wat van waarde is

Meditatie betekent eigenlijk gewoon dat je je op je binnenwereld richt.

Meditatie is hier een uitzonderlijk instrument voor. Meditatie betekent eigenlijk gewoon dat je je op je binnenwereld richt: Maw op wat zich afspeelt in jezelf, en dus niet in de wereld rondom jou.  In de hectiek en chaos van onze dreigende wereld, is het broodnodig voor innerlijke rust dat we ons leren richten op de binnenwereld ipv ons gemoed te laten afhangen van de buitenwereld.  Je had misschien ooit al eens gehoord dat we maar een klein % van ons brein gebruiken? Wel, onderzoek toont aan dat mediterenden o.a. meer verbindingen hebben tussen linker- en rechterhersenhelft en tussen verschillende breindelen (reptiel, limbisch, neocortex). 


Mensen die mediteren zijn daarmee o.a. in staat om empathischer te communiceren, beter met stress en angst om te gaan en te voorkomen dat ze neerwaarts meegesleept worden in een negatieve stemming.  Wat heeft meditatie gemeen met business succes?  Meditatie helpt je om innerlijke rust te creëren, van waaruit je helder ziet welke keuzes je kan maken vanuit IQ, EQ en SQ die je duurzaam geluk brengen. Ik hoop met deze informatie je mogelijkse vooroordelen ivm meditatie uitgedaagd te hebben en je aangezet te hebben tot (zelf)onderzoek.  Veel plezier bij je volgende keuze met de tips uit dit artikel!

Warme groet,

Sharon


Комментарии


bottom of page