top of page
House of Vitality_team_hov.jpg

Ontvang 20-30% subsidie op al onze diensten met KMO-P

KMOP_House of Vitality

KMO Portefeuille

Hier vind je een antwoord op veelgestelde vragen over de KMO Portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf.


Heb je een ondernemingsnummer? Dan kan je bij de Vlaamse Overheid een subsidie aanvragen voor het volgen van een training bij Tamepa. Tamepa heeft de nodige inspanningen gedaan om erkend te zijn door de Vlaamse Overheid. Door deze erkenning kan elke zelfstandige met een kleine of middelgrote onderneming tot maximaal 7.500 euro per jaar subsidie krijgen. 

​​

Deze regeling kan enkel gebruikt worden door zelfstandigen en kmo's.

​​

Meer informatie op de website van het Vlaamse Agentschap innoveren & ondernemen - KMO portefeuille voor ondernemers.

​​​

Hoeveel subsidies kan jouw KMO krijgen?

De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.


Voorwaarden voor de KMO P​ - Komt jouw KMO in aanmerking?

Er zijn een aantal voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille:

 • Kijk na of je in aanmerking komt: Komt mijn onderneming in aanmerking voor subsidies?

 • De subsidie is enkel van toepassing voor Vlaamse Ondernemers, niet voor Nederlanders (deze hebben een andere regeling via hun belastingen) en ook niet voor het Waals Gewest. Voor het Brussels Gewest zijn er wel mogelijkheden, mist een ingewikkelde procedure.

 • Je kan maximaal 7.500 euro subsidie krijgen per jaar.

 • Je kan twee jaar gebruik maken van je subsidie en dan een jaar niet.

 • Je dient de aanvraag van de subsidie te doen voor de start van het advies of de opleiding of maximaal 14 dagen na de start ervan.

 • De gevolgde training dient ter ondersteuning van de activiteit vermeld op je handelsregister (NACE-code).

 • De persoon die de training volgt werkt in het bedrijf dat de aanvraag doet - je bent zaakvoerder of loontrekkende. Je kan dit niet gebruiken voor vrienden of familie.

 • Er dient een 80% aantoonbare aanwezigheid te zijn op de opleiding.


Hoe werkte de KMO Portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling.

Dit wil zeggen dat je voor een advies of voor een opleiding van ons een “gewone” factuur ontvangt van het volledige bedrag van de opleiding. Dit is een factuur die je gewoon in je boekhouding kan inboeken en in kosten kan inbrengen zoals alle andere facturen.

Het verschil zit hem in de betaling van deze factuur. Deze gebeurt in verschillende stappen om subsidie te krijgen.

 1. Je dient eerst een aanvraag in te dienen (zie procedure hieronder).

 2. Als je aanvraag goedgekeurd is, krijg je een uitnodiging om 30% van het factuurbedrag (excl. BTW) te betalen aan Sodexho. Zij regelen de betalingen van de KMO-portefeuille.

 3. In je KMO portefeuille zal de overheid jouw 70% aanvullen met 30% subsidie, zodat je de factuur kan voldoen.

 4. Je krijgt van ons een factuur met het hoofdbedrag + het BTW bedrag, met vermelding van je KMO-portefeuille projectnummer.

 5. De hoofdsom kan je voldoen door via je KMO portefeuille jouw aandeel 70% en de subsidie 30%, samen over te maken aan ons.

 6. Je doet dit door bij je project op “betalen” te klikken.
  Opgelet! Je dient het volledige bedrag = 100% over te maken, niet de helft zoals vaak gedacht.

 7. Het BTW bedrag dien je afzonderlijk naar ons en rechtstreeks op onze rekening over te maken. Daar heeft de KMO-portefeuille niets mee te maken. Dit bedrag krijg je ook terug bij je BTW aangifte.


Registreer je je voor de eerste keer?


Indien je nog niet geregistreerd bent bij KMO-portefeuille is het aangewezen dit onmiddellijk te doen.

  • Je kan dit met je ID en kaartlezer doen via http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille of

  • Door gebruik te maken van je ‘token’. Als je deze nog niet hebt moet je rekening houden met een duurtijd van max. 8 werkdagen voor de ontvangst van de token en een duurtijd van maximaal 4 werkdagen voor de ontvangst van de validatielink. Deze validatielink ontvang je per post!

Aanmelden als gebruiker (met identiteitskaart).

Wat heb je nodig?

 • Een Identiteitskaartlezer aangesloten op je PC (dezelfde als voor je belastingsaangifte, overal te koop voor 10 tot 20 euro).

 • Je identiteitskaart en je PIN code ervan (deze heb je zorgvuldig bewaard of grandioos vergeten).

 • Een geldig e-mailadres.

 • Het BTW nummer van je onderneming.


De stappen

 • Log in op KMO-portefeuille.

 • Klik op ‘subsidies aanvragen en ontvangen’ in de linker kolom.

 • Kies hoe je jezelf wenst te registreren, via je identiteitskaart of via een federaal token.

 • Vul de gevraagde gegevens is.

 • Meld je aan voor je onderneming door je BTW/ondernemersnummer in te toetsen.

 • Men stuurt een activatie link per post naar de maatschappelijke zetel van je onderneming, zoals die geregistreerd staat in de kruispuntbank (dit kan dus even duren).

 • Tik deze code in om jouw persoon bevoegd te maken voor jouw onderneming

 • Proficiat, je bent nu als persoon gekoppeld aan je onderneming.

De eerste keer inloggen

De eerste keer dat je inlogt dien je een aantal gegevens in te voeren voor jouw onderneming. Hou volgende gegevens bij de hand:

​​

 • Je rekeningnummer

 • Je omzet van vorig boekjaar, of de omzet die je verwacht.

 • Begin en einde van boekjaar (normaal is dit 01/01/00 tot 31/12/00.

 • Eens je die gegevens ingegeven hebt kan je de optie KMO-portefeuille kiezen. Daar kan je een aanvraag indienen.

Aanvragen als geregistreerd gebruiker

 • Ga naar http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille .

 • Klik in de rechterkolom op ‘Login KMO-Portefeuille’.

 • Kies de manier van inloggen (Federaal Token, ID, of andere).

 • Volg er de stappen om in te loggen.

 • Klik op ‘nieuwe subsidie aanvragen’.

 • Selecteer de NACE-code. Je NACE code kan je vinden op je inschrijving bij het handelsregister, bij je boekhouder of via de kruispuntbank HIER.

 • Klik bij type dienstverlening op ‘Opleiding‘.

 • Tik de naam in van de opleiding of cursus en vul er de andere gevraagde gegevens in.

 • Vul de naam van de deelnemer(s) in voor wie jij de opleiding aanvraagt. Meestal is dit enkel jezelf. Zorg wel dat deze mensen verbonden zijn met het bedrijf.

 • Tik de datum van de inschrijving in. Dit is de datum van dag dat je je aanvraag doet.

 • Tik er het bedrag in dat de opleiding kost (dit is het bedrag ZONDER BTW). Het bedrag vind je op de website.

 • Vul voor opleidingen dit erkenningsnummer in: DV.O219070. Als dit niet lukt, tik gewoon TAMEPA in en selecteer ons.

 • Je krijgt dan een mail van Sodexho met daarin de vraag om jouw gedeelte van het bedrag te betalen op rekening van de KMO Portefeuille. Betaal dit bedrag aan Sodexho, niet rechtstreeks aan mij! Let goed op dat je de juiste referentienummer bij je betaling zet anders komt de betaling niet bij de correcte subsidieaanvraag terecht. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan jouw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag (40%).

 • Nadat je van de KMO-portefeuille de bevestiging krijgt van ontvangst van jouw betaling moet je enkel nog opdracht geven tot doorstorting van je betaling aan TAMEPA. M.a.w. je logt terug in via http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille, gaat naar ‘uw dossier’ en naar ‘uw project’ en vervolgens het volledige bedrag excl. btw invullen en ‘ik betaal’ aanklikken.

 • Als jouw betaling gedaan is, maken wij een factuur aan jou op of deze heb je reeds ontvangen.

 • Het BTW-bedrag kan je NIET via de ondernemerschapsportefeuille betalen. De BTW dien je bij ontvangst van de factuur afzonderlijk en rechtstreeks naar Tamepa te storten. Deze krijg je uiteindelijk terug via je BTW aangifte.

 • Na deze stappen is de procedure rond.


Bijkomende vragen rond KMO P?

Voor bijkomende vragen kan je bellen naar het gratis nummer 1700 van de overheid van 9 tot 19u.

bottom of page