top of page
House of Vitality_team_hov.jpg

Betaal je coaching met loopbaancheques

9C47C245-C1E7-4068-AECB-2EE93326174E.jpeg

VDAB loopbaancheques

Hier vind je alle informatie over de loopbaancheques

Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen hieronder opgelijst. Vind je hieronder niet wat je zoekt? Meer informatie kan je vinden op de website van de VDAB - Alles over loopbaanbegeleiding.

Heb ik recht op loopbaancheques?

Je hebt recht op loopbaanbegeleiding als je op het ogenblik van je aanvraag aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 1. Je bent minimum 1 jaar deeltijds of voltijds aan het werk als werknemer of zelfstandige.

 2. Je hebt de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding gevolgd.

 3. Woon je in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort? Dan heb je recht op loopbaanbegeleiding als je in Vlaanderen of Brussel werkt.

Woon je in Wallonië? Dan heb je recht op loopbaanbegeleiding als je:

​​​​

 • in Vlaanderen of Brussel werkt én

 • als je verhuisd bent vanuit een ander land dat tot de EU of EER behoort. Je woont in Vlaanderen of Brussel. Woon je niet in Vlaanderen of Brussel, dan heb je onder bepaalde voorwaarden toch recht op loopbaanbegeleiding.

Woon je als Belg in Wallonië en werk je in Vlaanderen of Brussel, dan heb je dus géén recht op loopbaanbegeleiding. Wallonië is immers een deelstaat en geen ander land dat tot de EU of EER behoort. De Vlaamse Gemeenschap is niet bevoegd om regelgeving uit te schrijven voor inwoners van Wallonië.

Hoe vaak kan ik loopbaancheques aanvragen?

Je hebt elke 6 jaar recht op een loopbaanbegeleidingstraject van 2 x 4 uur.

 • Je kan deze 2 pakketten van 4 uur direct na elkaar opnemen of met een tussenpauze erin.

 • Je hoeft deze 2 pakketten niet in hetzelfde loopbaancentrum te volgen.

 • Het eerste vrijblijvende gesprek dat je bij het loopbaancentrum hebt, is gratis en telt niet mee als loopbaanbegeleiding.

 

Ik zit in mijn opzegtermijn 

Zolang je in je opzegtermijn zit, kan je een loopbaancheque aanvragen. Ben je werkloos, dan kan dit niet meer.

Mijn leerkracht contract is afgelopen

Heb je het afgelopen schooljaar gewerkt van 1 september tot en met 30 juni, dan heb je recht op loopbaancheques. Doe je tijdens de maanden juli en augustus een aanvraag via Mijn loopbaan, dan kan je aanvraag onterecht geweigerd worden. Is dit het geval, bel dan naar 02 506 12 05 of mail naar lb.cheque@vdab.be.

Lijst van situaties die momenteel gelijkgesteld zijn aan werkend

 

Deze lijst wordt aangepast indien zich nieuwe situaties voordoen.

 • Voor leerkrachten: indien zij een loopbaancheque aanvragen tijdens de periode van uitgestelde vergoeding (juli en augustus). Leerkrachten die gewerkt hebben van 1/9 van het voorgaande jaar tot en met 30/6 van het lopende jaar, hebben recht op een loopbaancheque omdat zij recht hebben op een uitgestelde vergoeding.

 • Personen die een verbrekingsvergoeding ontvangen en dit gedurende de periode die deze verbrekingsvergoeding dekt.

 • Personen met een SINE statuut, art 60

 • Personen met een IBO overeenkomst

 • Personen die werken met dienstencheques zonder bijkomend inkomensgarantieuitkering

 • Invoegwerknemers

 • Weppluscontract

 • Personen in het kader van een stage tijdens een Syntra opleiding Bedrijfsbheer (in tegenstelling tot cursisten die in het kader van een VDAB-opleiding stage lopen.)

 • Werklozen die van hun bijberoep hun hoofdberoep gemaakt hebben. Door het werkloos worden (kan niet ingeschreven worden als niet werkende werkzoekend), wordt zijn bijberoep hoofdberoep en heeft hij recht op een cheque. RSVZ maakt geen onderscheid tussen hoofd en bijberoep als zelfstandige.

 • Betrokkene blijft professioneel actief.

 • Categorieën 93 (vrij ingeschreven deeltijds werkende zonder uitkering RVA) en 80 ( werkende met uitkering van RVA) en daarnaast zelfstandige in bijberoep met aanvullende uitkering

 • Deeltijds werkenden zonder inschrijving bij VDAB

 • Personen in zwangerschapsverlof

 • Personen tijdens (langdurige) ziekte uitgezonderd ziekte tijdens interim, op voorwaarde dat ze nog een arbeidsovereenkomst of het statuut van zelfstandige hebben.

 • Personen in ouderschapsverlof

 • Personen in tijdskrediet

 • Personen die werken en wonen in Vlaanderen maar een arbeidsovereenkomst hebben niet naar Belgisch recht. (bvb Nederlander woont in Vlaanderen, werkt in Vlaanderen en heeft een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht) Het is mogelijk dat VDAB hier geen gegevens over krijgt, waardoor een burger onterecht een weigering krijgt.

 • Meewerkende echtgeno(o)t(te) van een zelfstandige (valt onder art 6 van KB over activiteit zelfstandige)

 • Tijdelijke werklozen wegens economische oorzaak: bij tijdelijke werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en werkgever niet gestopt dus komen ze in aanmerking voor de loopbaancheque.

 • Werknemer met overbruggingsvergoeding

 • Onthaalouder: ofwel aangesloten bij kind en gezin, dan is hij/zij werknemer. Of hij of zij is zelfstandige.

 • De arts-specialist-in-opleiding

 • De Huisarts-in-opleiding

 • Personen die gebruik maken van een inschakelingsvergoeding

 

Hoe bestel ik loopbaancheques?

Je kan op 2 manieren loopbaancheques bestellen:

 1. Online via Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor de link ‘Aanvraag loopbaancheques’.

 2. Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

 

Hoeveel kosten de cheques?

Je kan slechts 1 loopbaancheque (voor 4 uur begeleiding) per keer bestellen. Als je je 4 uur begeleiding hebt afgerond, kan je een tweede loopbaancheque bestellen.

Per loopbaancheque betaal je 40 euro. Dit is erg voordelig, want de reële waarde bedraagt 550 euro. De Vlaamse overheid legt per loopbaancheque dus 510 euro bij. Hierdoor krijg je dus 8 u coaching voor €80 ipv dat je €1100 betaalt. Een serieuze besparing dus!

Wanneer bestel ik de cheques?

Je kan wachten met het bestellen van je loopbaancheques tot je een eerste vrijblijvend telefonisch gesprek gehad hebt.

Bestel je ze liever op voorhand? Ook dat kan. Hou er wel rekening mee dat loopbaancheques maar 3 maanden geldig zijn. De geldigheidsdatum staat vermeld op de cheques. Start dus voor deze datum met je begeleiding.

Wat gebeurt er na het bestellen?

 1. VDAB controleert of je recht hebt op loopbaancheques. Heb je er geen recht op, dan krijg je een mail of brief met de reden waarom. Ben je het hier niet mee eens of wil je bijkomende info? Bel dan binnen de 2 weken naar 02 506 12 05 of mail naar lb.cheque@vdab.be.

 2. Heb je er wel recht op, dan krijg je van de firma Edenred een overschrijvingsformulier voor 40 euro via mail of post.

 3. Heb je het bedrag betaald?

  • Dan ontvang je de dag erna je digitale loopbaancheque van Edenred via mail. Heb je na 2 weken nog geen cheque gekregen? Bel dan naar 02 506 12 05 of mail naar lb.cheque@vdab.be.

  • Opgelet: heb je een verkeerd bedrag gestort of was de mededeling op je overschrijving niet correct? Dan krijg je je geld terug.

 4. Maak nu een afspraak bij Tamepa! Je kan je loopbaancheque via mail doorsturen of afdrukken & meenemen.

 

Mijn loopbaancheques zijn vervallen

Geen nood: wanneer je je loopbaancheque niet voor de geldigheidsdatum (binnen de 3 maanden) gebruikt, wordt je geld automatisch teruggestort. Dit wil niet zeggen dat je recht op loopbaancheques vervalt. Je kan een nieuwe loopbaancheque aanvragen, die dan opnieuw drie maanden geldig is.

Niet fiscaal aftrekbaar

Neen. Je kan je loopbaancheque niet aftrekken van de belastingen.

Verdere vragen of klachten?

Heb je nog vragen? Mail naar lb.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Heb je een klacht over loopbaanbegeleiding? Meld dit zo snel mogelijk aan je loopbaancentrum.

bottom of page