top of page
House of Vitality_team_hov.jpg

Bedrijfsonderzoek

“Mensen die zich gehoord voelen, hebben 4.6 keer meer kans om zich in hun kracht te voelen staan om goed te kunnen presteren op het werk.” 

Naz Beheshti, Forbeswoman, “10 Timely Statistics About The Connection Between Employee Engagement And Wellness”

House of vitality.jpeg

Bedrijfsonderzoek naar welzijn & productiviteit

SVDSCanlogo.png

Bedrijfsonderzoek met customised scans

Bedrijfsonderzoek rond de gewenste thema's waaronder welzijn, productiviteit, cultuur, leiderschap & strategie:

  is afgestemd op maat van jullie organisatie en afhankelijk van de specifieke noden,

 

  biedt een oplossing voor personeelsgerelateerde thema's waar jullie met vragen of problemen zitten en diepgaand inzicht wensen,

  wordt specifiek aanbevolen bij strategische veranderingen of vragen vanuit de CEO/directie, gezien wij naast welzijn, HRM en leiderschap ook screenen en adviseren op vlak van strategie, operations en productiviteit,

 

  is ingebed in een totaalaanpak waarin we jullie organisatie begeleiden om bronnen van problemen, ontevredenheid, absenteïsme en verloop te identificeren en aan te pakken.,

  wordt ingebed in bestaande of gelijkaardige lopende trajecten/projecten in de organisatie voor een eenduidige, afgestemde communicatie naar medewerkers tijdens het meet- of veranderingsproces.

SVD Scan: Diensten

Wat bevragen we?
Ons huis van "welzijn & 
productiviteit":

Wij meten vijf batterijen van medewerkerswelzijn: carrière-, spiritueel, sociaal, psychologisch & fysiek welzijn

Meetmodel_HoV-10 batterijen.png
Pijl rood.png

Wij meten vijf batterijen van organisatievitaliteit: HRM, strategie, cultuur, leiding & communicatie, operationele werking

Pijl rood.png
Pijl rood.png

“87% van de mensen verwacht ondersteuning van hun werkgever in het vinden van de juiste balans tussen werk en persoonlijke doelstellingen.”

— Naz Beheshti, Forbeswoman, “10 Timely Statistics About The Connection Between Employee Engagement And Wellness”

Wij meten prestatiecapaciteit, productiviteit & werkdruk. Wij adviseren & implementeren de nodige verbeteracties na de scan & volgen op.

middlegate.jpg

"De meest positieve ervaring waren de open en vertrouwelijke conversaties. Ondanks een moeilijk 'corona' jaar met weinig persoonlijk contact , is er toch een goeie scan van ons bedrijf gemaakt geweest”

— Annelies Geldhof, HR Manager Middlegate Europe

Ons aanbod van scans

SVD scan icon_vergrootglas.png

Wetenschappelijke SVD Scan© “welzijn & productiviteit”

 • Kwantitatief vragenlijstonderzoek naar de scores op de 5 individuele batterijen van "werkveerkracht" en/of de 5 organisatiebatterijen voor "organisatievitaliteit"​

 • Kwantitatieve bevraging workload & productiviteit & presenteïsme: wat is de werkelijke prestatie in verhouding tot hoe men het best zou kunnen presteren? ​

 • Customised bevraging van oganisatiegebonden prestatiebarrières: wat belemmert de mw. om zijn doelstellingen efficiënt, accuraat en betrouwbaar te behalen en om zijn job goed uit te voeren?

 • Focusgroepen & diepte-interviews

 • In-depth analyse van onderliggende sterke- en verbeterpunten 

 • Identificeren van ondermeer knelpunten die absenteïsme, verloop of ontevredenheid veroorzaken

 • voorstel inzake verbeteracties

 • Begeleiding bij implementaties van acties en strategisch advies

SVD Scan icon schild.png

Per doelgroep: productie, bedienden, chefs, management, directie

Wij ontwikkelden een specifieke aanpak en scan afhankelijk van het type medewerkers die bevraagd worden:

 • Bedienden

 • Productiemedewerkers

 • (Middle-) management

 • Chefs

 • Directie

 • Teams

Wij bieden een jaartraject voor de organisatie en haar teams aan:

 • meerdere keren per jaar de medewerkers opvolgen via een korte customised bevraging die de evolutie op essentiële punten checkt & weergeeft

 • teams opvolgen door de evolutie op essentiële punten in groep te bespreken

 • duidelijk en consistent communiceren over deze evolutie en commitment van directie en organisatie tonen voor het veranderingsproces, wat vertrouwen en motivatie genereert.

SVD Scan icon customized.png

Volledig customised scans op maat van jullie organisatie

​Onze customised scans worden aangepast aan:

 • de inhoudelijke noden van wat leeft en bevraagd wil worden in de organisatie, bv. ergonomie, diversiteit, werkdruk, impact van een organisatiewijziging, etc.

 • de schaalgrootte van de bevraging bv. over x aantal jaar de volledige organisatie screenen (elke medewerker aan het woord laten in focusgroepen of interviews), of een representatieve steekproef kwalitatief bevragen en dit bv. combineren met een volledige kwantitatieve bevraging d.m.v. vragenlijst

 • de inhoud en aanpak die eigen is aan het type sector bv. productiebedrijven, dienstensector, transportindustrie, etc.

 • het type doelgroep bv. directieteam, productiemedewerkers, bedienden, management

Sharon Vandousselaere_House of Vitality

Strategisch advies & begeleiding bij de implementatie van verbeteracties

Wij adviseren & ondersteunen jullie organisatie bij de implementatie en opvolging van verbeteracties 

 

 

Je kan bovendien subsidie genieten voor onze scan met de KMO-P en werkbaarheidscheques. 

 

Wat klanten zeggen:

2E04E8FB-3D91-4B72-8904-C1D74AE8A8AA.jpeg

Door de SVD Scan© kunnen we voor het eerst onze belofte aan de mensen inlossen en transparant communiceren. Na de scan zagen we wat er goed en minder goed liep op de vloer. De stoorelementen zijn er nu uit. Nu hebben we een groep die graag werkt en bovendien veel efficiënter werkt.
-Tineke Declercq, HR Manager Vileroy & Boch BE

CCE58424-2E49-43F2-B443-61BE20384BE7_4_5005_c.jpeg

“De resultaten uit de scan zijn onmiddellijk bruikbaar en geven een goede balans van wat gaat goed en wat zijn verbeterpunten. Tevens geeft House of Vitality voldoende ondersteuning om de verbeterpunten om te zetten in actiepunten en deze ook te helpen realiseren. House of Vitality gaat voor de totaaloplossing.”
- Filip Walraeve, Algemeen Directeur Demival

bottom of page